1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

SM7 teamet består, i dagsläget, av fyra personer, men vi ser gärna att vi blir flera.

 

Johan Engdahl, SM7I

Kent Hansson, SM7MMJ

Kenneth Roswall, SA7AKU

Mats Åström, SA2AWO

 

Detta gör vi:

  • Driftar, underhåller och förvaltar den centrala platformen för AMPRnet och BBHN i region M
  • Utvecklar platformen och testar olika konfigurationer och nya idéer
  • Hanterar de bakomliggande stödsystemen för platformen
  • Sprider ordet och rekryterar nya klubbar / enskilda amatörer
  • Supportar och hjälper spridning av AMPRnet och BBHN i region M
  • Håller tät kommunikation med AMPRnet centralt i SM och deltar i olika utvecklingsprojekt

 

Detta gör vi inte:

  • Är ingen ISP
  • Levererar inte färdiga lösningar
  • Har inte AMPRnet och BBHN som heltidsjobb

 

Är Du intresserad av att vara del av vårt team och bygga ut AMPRnet och BBHN i region M ? Kontakta då oss:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Många förkortningar och konstiga ord stöter vi på ibland. Nedan har vi satt ihop en liten teknisk ordlista för att räta ut eventuella frågetecken.

Arkitektur = Förkortas ofta 'Arch' och syftar till den processorarkitektur som en dator kör. Ofta hör och ser vi ord som ARM (risc based), MIPS(EL) (big-endian vs little-endian), x86 (Intel), x86_64 (Intel)

AMPRnet = AMateur Packet Radio network =  Internet network 44 (IPv4 44.0.0.0/8)

ARM = RISC baserad processorarkitektur, vanlig i bland annat Raspberry Pi

AX.25 = Data Link Layer Protocol

BBHN = BroadBand HamNet

BBS = Bulletin Board System (Digital anslagstavla)

BGP = Border Gateway Protocol

CA = Certificate Authority - Utgivande server för certifikat som kan användas för exvis SSL / HTTPS / VPN

Crosscompile = Krosskompilering innebär att man bygger ett program, från källkod, på en arkitektur, men är avsedd att köras på en annan arkitektur

EIGRP = Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

EoIP = Ethernet over IP

FAQ = Frequently Asked Questions

IoT = Internet of Things

IIoT = Industrial Internet of Things, riktad IoT mot industriell verksamhet

IP = Internet Protocol

IPSec = En metod för att etablera VPN, ofta i kombination med PKI

IPv4 = Traditionell teknik för att adressera nätverksenheter där varje enhet får en 32 bitars adress. Det finns endast 4294967296 möjliga adresser varav flera är reserverade för olika ändamål, varpå dessa IPv4 adresser nu i princip är slut. Den nya tekniken (ändå ca 20 år gammal) är IPv6 som bygger på 128 bitars adresser med drygt 340 sextiljoner möjliga adresser.

IPv6 = Den 'nya' tekniken för att adressera nätverksenheter. Mest troligt kommer IPv6 att helt ersätta IPv4 runt år 2025. IPv6 kommer också att användas för kommunikation med jorden från framtida satelliter, baser och stationer runt jorden och andra planeter.

ISM Wifi Band = Industrial, Scientific and Medical 2,4GHz band

Krosskompilering = Se Crosscompile ovan

L2TP = En metod för att etablera VPN, ofta i kombination med PKI

LoRa = Long Range, kommunikationsmodell för bland annat 868 MHz

LPWAN = Low Power Wide Area Network (se LoRa, Zigbee m.fl.)

Mesh = Nät (point to multipoint)

MIPS = Little-endian arkitektur, vanligt i bland annat Linksys WRT54 enheter

NDP = Neighbor Discovery Protocol, IPv6 använder inte ARP adresser för att knyta IP (IPv4), istället används NDP, som genom speciella IPv6 ICMP meddelanden, hittar de nätverksenheter som har IPv6 adresser

OLSR = Optimized Link State Routing Protocol

PKI = Public Key Infrastructure - En teknik som genom olika nycklar / certifikat möjliggör kryptering och dekryptering av exvis VPN förbindelser

PPTP = En metod för att etablera VPN

Radvd = Router Advertisement Daemon, funktion för att annonsera IPv6 routeradresser och IPv6 routingprefix för SLAAC mha NDP

RIP = Routing Information Protocol

SLAAC = Stateless Autoconfiguration, funktion för att autokonfigurera nätverksenheter för IPv6. Kräver Radvd och NDP

SNMP = Simple Network Management Protocol

SMTP = SendMail Transport Protocol

TCP = Transport Control Protocol (connection oriented, dvs tydliga ACK:ar skickas tillbaks till avsändaren)

UDP = User Datagram Protocol (connectionless, dvs inga ACK:ar skickas tillbaks till avsändaren)

VLAN = (802.1q / q-taggning) Ett sätt att skicka flera logiska IP nätverk över samma fysiska kabel med bibehållen separation.

VoIP = Voice over IP

VPN = Virtual Private Network - En teknik för att 'förlänga' sitt nätverk genom kryptering över Internet mellan två eller flera punkter

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Detta är grunden till en kunskapsbas där kunskap om förberedelser, installation, driftsättning och drift av trådlösa Amatörradiobaserade Meshnät för tillfälliga event,nödsituationer och katastrofer samlas.

Denna siten är under uppbyggnad och material kommer att tillföras efterhand. Du som är intresserad kan bidraga genom att dela din kunskap med oss i form av artiklar, bilder och videoklipp. Alla bidrag mottages tacksamt.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Denna site är publicerad på AMPR net med syfte att vara en kunskapskälla för hur man förbereder, bygger och underhåller trådlösa nätverk byggda med Meshteknik. Det huvudsakliga användningsfallet är tillfälliga nät som används i samband med tillfälliga event, olyckor och katastrofer.

Sidorna underhålles av Kent Hansson SM7MMJ och Johan Engdahl SM7I som bildar moderator och redaktionsgrupp 

Alla kan bidraga med sin kunskap och är välkomna att skicka in sina kunskaps bidrag i form av texter och bilder. Allt relaterat till Meshnät och AMPRnet är välkommet och kommer att publiceras efter granskning och redigering. Vi förbehåller oss rätten att välja vad som publiceras och när det publiceras.

Principen vi använder är att alla artiklar skall vara levande och byggas på efterhand, kunskap kan delas redan när man kan formulera en fråga och alla läsare uppmanas att hjälpa till att formulera svaret genom att föreslå ändringar. Vi använder taggar för att klassificera artiklar, en artikel som bara innehåller en fråga eller fragment av ett svar är taggad "Utkast" och en komplett artikel med fråga och svar är taggad med "Besvarad" och artikel kategori.

 

Skicka in material, frågor, svar och förslag till Kent SM7MMJ på kent(at)trollform.se