1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Många förkortningar och konstiga ord stöter vi på ibland. Nedan har vi satt ihop en liten teknisk ordlista för att räta ut eventuella frågetecken.

Arkitektur = Förkortas ofta 'Arch' och syftar till den processorarkitektur som en dator kör. Ofta hör och ser vi ord som ARM (risc based), MIPS(EL) (big-endian vs little-endian), x86 (Intel), x86_64 (Intel)

AMPRnet = AMateur Packet Radio network =  Internet network 44 (IPv4 44.0.0.0/8)

ARM = RISC baserad processorarkitektur, vanlig i bland annat Raspberry Pi

AX.25 = Data Link Layer Protocol

BBHN = BroadBand HamNet

BBS = Bulletin Board System (Digital anslagstavla)

BGP = Border Gateway Protocol

CA = Certificate Authority - Utgivande server för certifikat som kan användas för exvis SSL / HTTPS / VPN

Crosscompile = Krosskompilering innebär att man bygger ett program, från källkod, på en arkitektur, men är avsedd att köras på en annan arkitektur

EIGRP = Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

EoIP = Ethernet over IP

FAQ = Frequently Asked Questions

IoT = Internet of Things

IIoT = Industrial Internet of Things, riktad IoT mot industriell verksamhet

IP = Internet Protocol

IPSec = En metod för att etablera VPN, ofta i kombination med PKI

IPv4 = Traditionell teknik för att adressera nätverksenheter där varje enhet får en 32 bitars adress. Det finns endast 4294967296 möjliga adresser varav flera är reserverade för olika ändamål, varpå dessa IPv4 adresser nu i princip är slut. Den nya tekniken (ändå ca 20 år gammal) är IPv6 som bygger på 128 bitars adresser med drygt 340 sextiljoner möjliga adresser.

IPv6 = Den 'nya' tekniken för att adressera nätverksenheter. Mest troligt kommer IPv6 att helt ersätta IPv4 runt år 2025. IPv6 kommer också att användas för kommunikation med jorden från framtida satelliter, baser och stationer runt jorden och andra planeter.

ISM Wifi Band = Industrial, Scientific and Medical 2,4GHz band

Krosskompilering = Se Crosscompile ovan

L2TP = En metod för att etablera VPN, ofta i kombination med PKI

LoRa = Long Range, kommunikationsmodell för bland annat 868 MHz

LPWAN = Low Power Wide Area Network (se LoRa, Zigbee m.fl.)

Mesh = Nät (point to multipoint)

MIPS = Little-endian arkitektur, vanligt i bland annat Linksys WRT54 enheter

NDP = Neighbor Discovery Protocol, IPv6 använder inte ARP adresser för att knyta IP (IPv4), istället används NDP, som genom speciella IPv6 ICMP meddelanden, hittar de nätverksenheter som har IPv6 adresser

OLSR = Optimized Link State Routing Protocol

PKI = Public Key Infrastructure - En teknik som genom olika nycklar / certifikat möjliggör kryptering och dekryptering av exvis VPN förbindelser

PPTP = En metod för att etablera VPN

Radvd = Router Advertisement Daemon, funktion för att annonsera IPv6 routeradresser och IPv6 routingprefix för SLAAC mha NDP

RIP = Routing Information Protocol

SLAAC = Stateless Autoconfiguration, funktion för att autokonfigurera nätverksenheter för IPv6. Kräver Radvd och NDP

SNMP = Simple Network Management Protocol

SMTP = SendMail Transport Protocol

TCP = Transport Control Protocol (connection oriented, dvs tydliga ACK:ar skickas tillbaks till avsändaren)

UDP = User Datagram Protocol (connectionless, dvs inga ACK:ar skickas tillbaks till avsändaren)

VLAN = (802.1q / q-taggning) Ett sätt att skicka flera logiska IP nätverk över samma fysiska kabel med bibehållen separation.

VoIP = Voice over IP

VPN = Virtual Private Network - En teknik för att 'förlänga' sitt nätverk genom kryptering över Internet mellan två eller flera punkter

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera