1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

VI är standardeditor för att ändra i konfigurationsfiler i bland annat WRT enheter. När man jobbar med BBHN lär man någon gång behöva manipulera någon konfigurationsfil och då är det bra att ha denna artikel till hands som snabbreferens med de vanligaste kommandona.

VI har två lägen (modes) editeringsmode och kommandomode. VI startar alltid i kommandomode där man kan flytta markör, ta bort text eller klistra in text. Editeringsmode startar man genom att skicka ett editerings eller ändrings kommando. (ESC) skiftar tillbaks från editeringsläge till kommandoläge.

Not: Denna listan innehåller inte alla kommandon, bara de mest grundläggande.

 

Editeringskommandon

i =sätt in före markör

I =sätt in före rad

a =lägg till efter markör

A =lägg till efter rad

o =lägg till ny rad efter

O =lägg till ny rad före

r =byt ut ett tecken

R =byt ut flera tecken

 

Avsluta

:x =Avsluta och spara

:q =Avsluta utan att spara

ZZ =Avsluta och spara

:q! =Avsluta och ignorera ändringar

 

Flytta markör

h =flytta vänster

j =flytta ner

k =flytta upp

l =flytta höger

w =flytta till nästa ord

 

Ta bort text

Nästan all borttagning av text sker genom att trycka (d) samt flytta markör. Men det finns flera.

d =ta bort

x =ta bort ett tecken till höger

X =ta bort ett tecken till vänster

D =ta bort till radslut

dd =ta bort rad

x = Ta bort ett tecken

 

Mer utförlig lista finns här:

http://www.lagmonster.org/docs/vi.html

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera